Gimnastyka zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2019

Gimnastyka zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2019 to zadanie publiczne realizowane przez fundację wspólnie z powiatem poznańskim obejmowało 20 zajęć trwających 1,5 godz. w terminie od marca do października 2019 r. z przerwą wakacyjną. Zadanie to promowało zdrowy styl życia, aktywne spędzanie wolnego czasu, podniesienie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Przede wszystkim było miejscem spotkań …

Gimnastyka zdrowy styl życia w powiecie poznańskim 2019 Read More »