Sprawozdanie finansowe za okres od 07.08.2015 do 31.12.2015

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

 

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018