O fundacji

Fundacja Kuźnia Nadziei

powstała by dawać SZCZĘŚCIE swoim podopiecznym, ale również by każdy z NAS został KOWALEM NADZIEI. Dobrze wiemy, jak los zależny jest od naszych motywacji i postawionych celów. Niektórzy w tym dążeniu pozostają osamotnieni, czekając właśnie na NASZĄ pomoc. My chcemy ją nieść! Dzięki swojemu doświadczeniu, chęci pomocy i determinacji, wiemy, że osiągniemy to RAZEM! Dzięki WSPÓLNEJ pomocy chcemy dać dzieciom nie tylko nadzieję, ale konkretną pomoc w pokonywaniu przez naszych podopiecznych codziennych problemów i trosk. Cieszmy się z każdego uśmiechu, który wywołamy na ich twarzy. Otwórzmy nasze serca , niech każda złotówka wydana na pomoc innym będzie radością dla każdego z Nas.

fundacja-kuznia-nadziei-2

Kim jesteśmy?

Jesteśmy SPOŁECZNIKAMI i FACHOWCAMI, którzy wiedzą jak świat marzeń zamienić w świat realny. Jesteśmy KOWALAMI NADZIEI!

Czy możesz nam zaufać?

Od kilkunastu lat pracujemy na rzecz ludzi, więc postanowiliśmy założyć Fundację by być bardziej skuteczni. Nadzór nad działalnością Fundacji pełni Minister ds. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Jakie są nasze cele?

Pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, pomoc finansowa potrzebującym

Pamiętajcie, że od uzyskanego w roku podatkowym dochodu odliczeniu podlega kwota dokonanych darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Cele Fundacji

  1. Pomoc społeczna dzieciom, rodzinom i innym osobom będącym w trudnej sytuacji oraz pomoc w wyrównywaniu ich szans życiowych.
  2. Działalność charytatywna.
  3. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
  4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  5. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  6. Ochrona środowiska, sport i kultura fizyczna oraz turystyka.
  7. Organizacja i promocja wolontariatu.
  8. Działalność i współpraca z organizacjami, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji.
  9. Organizowanie akcji humanitarnych i zbiórek pieniężnych dla osób poszkodowanych klęskami żywiołowymi w kraju i zagranicą.
  10. Pomoc finansowa w tworzeniu godnych warunków mieszkaniowych.

Fundacja Kuźnia Nadziei

Siedziba:
ul. Krysiewicza 6/19a
61-825 Poznań

REGON: 362195753

NIP: 7831729575

1 % KRS: 0000570224

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
NR: 66 2030 0045 1110 0000 0412 5200

Numer BIC/SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 66 2030 0045 1110 0000 0412 5200

Przewiń do góry