Potrzebuję pomocy

pomoc

Fundacja Kuźnia Nadziei mająca siedzibę w Poznaniu została stworzona by pomagać chorym i niepełnosprawnym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Chcielibyśmy pomóc jak największej liczbie potrzebujących, dlatego mamy nadzieję, że uda się nam pozyskać wielu darczyńców i to dzięki nim będziemy mogli wspierać naszych podopiecznych. Każdy wniosek o pomoc rozpatrywany jest indywidualnie przez Zarząd Fundacji. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego z fundacją.

Nasza fundacja nawiązała kontakt z fundacją w USA. Fundacja Dar Serca z Chicago pomaga dzieciom do 18 roku życia w uzyskaniu konsultacji i oceny stanu zdrowia pod kątem zakwalifikowania do leczenia w USA. Zakwalifikowanym dzieciom na leczenie w specjalistycznych klinikach fundacja zapewnia: bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, transport, tłumaczy, pomoc w zakupie leków, opatrunków i zaopatrzenia medycznego oraz pomaga w uzyskaniu wiz i zniżek na zakup biletów lotniczych.

Wszyscy zainteresowani rodzice mogą zwrócić się do nas o potrzebne informacje na ten temat.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać pomoc?

Aby móc uzyskać wsparcie należy wysłać wskazane poniżej dokumenty e-mailem lub drogą pocztową na adres siedziby Fundacji. Dokumenty, które będą potrzebne do rozpatrzenia Państwa zgłoszenia to:

  1. Wniosek z prośbą o pomoc, w którym należy przedstawić swoją sytuację materialno-bytową, oraz opisać chorobę dziecka . Wniosek musi być podpisany przez osobę zainteresowaną, rodzica lub prawnego opiekuna.
  2. Deklaracja członkowska podopiecznych Fundacji Kuźnia Nadziei zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów uzyskania pomocy.
    pobierz teraz
  3. Diagnoza lekarska lub wypis ze szpitala (nie starszy niż 6 miesięcy)
  4. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  5. Oświadczenie o dochodach rodziny.
  6. Zaświadczenie z opieki społecznej o sytuacji rodzinnej.
  7. Kserokopia dowodu osobistego.

Kiedy otrzymam pomoc?

Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem wsparcia. Po dostarczeniu przez Państwa niezbędnych dokumentów decyzję w sprawie możliwości udzielenia wsparcia podejmie Zarząd Fundacji.W takim przypadku przesłane zostanie Państwu Porozumienie, które należy podpisać i odesłać na adres Fundacji. Pomoc finansowa następuje tylko poprzez Rachunki i Faktury VAT po wcześniejszej ich akceptacji przez Fundację.

Przewiń do góry