WOLONTARIAT końcowyChciałbyś zapełnić swój wolny czas dobrymi uczynkami, chciałbyś pomagać innym?
Zgłoś się do naszej Fundacji !

Kandydaci na Wolontariuszy proszeni są o przesłanie swoich danych : Imię, Nazwisko, nr telefonu kontaktowego na e maila Fundacji: fundacjakuznianadziei@wp.pl

Wolontariusz zobowiązany jest do zachowania informacji uzyskanych w czasie wykonywania porozumienia o wolontariacie.

 

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
1.Być cierpliwym i opanowanym.
2.Posiadać wysoką kulturę osobistą.
3.Mieć pozytywne i optymistyczne nastawienie na potrzeby innych ludzi.

Prawa i obowiązki Wolontariusza:
1.Bezpieczne i higieniczne warunki wypełniania porozumienia.
2.Pisemne zawarcie porozumienia.
3.Działanie w interesie Fundacji i sumienne wykonywanie swoich obowiązków.
4.Dbanie o majątek Fundacji.